VÝZVA NA OBRANU KNIH

Nakladatelství Argo také podpořilo Výzvu na obranu knih.

Pokud Vám není osud knih lhostejný, vyjádřete prosím této výzvě podporu i Vy.

Děkuje

Vaše Argo Text výzvy s podpisovým archem

Důsledky zvýšení DPH pro knihy - související text


Vážení přátelé,

ekonomičtí ministři zveřejnili plán daňové reformy, podle níž by se měla zvednout DPH na knihy z 10 % na 20 %. Takové zvýšení vážně ohrožuje budoucnost českých knih (viz přiložená analýza). Svaz českých knihkupců a nakladatelů proto vydal Výzvu na obranu knih, kterou hodlá předložit vládě a českému parlamentu. Prosím, seznamte se s jejím textem, šiřte ji a podpořte ji svým podpisem. Knihkupce žádáme, aby Výzvu vyvěsili ve svých prodejnách a umožnili její podpis rovněž svým zákazníkům. Nakladatele žádáme, aby s  Výzvou seznámili své spolupracovníky – autory, překladatele, editory, redaktory, typografy, tiskaře. Ostatní, kterým není osud českých knih lhostejný, zejména školy, knihovny, kulturní zařízení, ale i čtenářskou veřejnost, žádáme o šíření Výzvy podle svých možností. Podpisové archy prosím posílejte na adresu:

            Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s.
            (Výzva na obranu knih)
            P. O. Box 177
            110 01 Praha 1

Svůj souhlas můžete vyjádřit i na Facebooku na stránce Výzva na obranu knih.

Průběžné informace o našem společném úsilí zabránit uplatnění likvidační sazby DPH budete moci nalézat v krátké době na našich webových stránkách www.sckn.cz a svazových stránkách na Facebooku.

Děkujeme za každou pomoc.

Jménem představenstva SČKN:
Vladimír Pistorius
předseda SČKN
Jiří Fraus
člen představenstva SČKN
Marek Pečenka
člen představenstva SČKN
Marcela Turečková
členka představenstva SČKN
26.2.2011
Novinky
v±echny novinky
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek