Cena svobody Woodrow Wilsona udělena Evě Slámové

13. 5. 2011 v Literární kavárně

Velvyslanectví  USA v Praze udělilo prestižní

Woodrow Wilson Freedom Award for Promoting U.S. - Czech Relations and Mutual Understanding

(Cenu svobody na počest Woodrowa Wilsona za podporu americko-českých vztahů a vzájemného porozumění)

PhDr. Evě Slámové, dlouholeté šéfredaktorce nakladatelství Argo, In Memoriam

jako projev ocenění významného přínosu paní Evy Slámové k česko–americkým vztahům, její oddanosti myšlence vytváření lepší a tolerantnější společnosti silou psaného slova

a její neúnavné péče o předávání lásky k americké literatuře českým čtenářům.

Cenu předal kulturní atašé Velvyslanectví USA David Gainer.

svet_knihy_2011_2


25.5.2011
Novinky
v±echny novinky
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek