Křest knihy Skutečná přítomnost

Galerie NTK, Technická 6, Praha 6, 2. 5. v 18:30 hod

Společně s autorkou knihu představí Jan Skřivánek a Martin Nodl, hudební doprovod DJ Satan.

Středověké umění a kultura jsou nám vzdálené, přesto ale patří k dědictví naší vlastní minulosti. Kniha se odlišuje od dosavadní české produkce zejména v tom, že nevykládá dějinný vývoj umění, ale na konkrétních příkladech osvětluje širší ideové a intelektuální souvislosti vizuální tvorby a funkce obrazu v širokém smyslu. Přistupuje přitom k tématu středověkého umění důsledně z pozice moderní a aktuální umělecké tvorby a používá jazyk současné teorie umění a obrazu. Cílem je zprostředkovat dnešnímu divákovi středověký obraz tak, aby jej mohl vnímat nejen jako historickou památku, ale také jako vlastní umělecký prožitek. Situace středověkého člověka a jeho obrazů v mnohém nečekaně připomíná otázky a problémy dneška – především vztah mezi úlohou tištěného textu na jedné straně a obrazu (vizuálního znaku) na druhé straně v kulturní a společenské komunikaci. Kniha se zabývá pamětí, vztahem mezi obrazem a realitou a médii komunikace. Vedlejším cílem knihy je také uvést do českého prostředí ty způsoby myšlení a argumentace (nejen o výtvarném umění), které v druhé polovině 20. století v západní Evropě zdomácněly, ale u nás se nedostaly za úzké oblasti jednotlivých speciálních vědních disciplin. Téma i zpracování knihy se bezprostředně řadí do kontextu aktuálního euroamerického diskursu tzv. vědy o obraze.

Knihy na tomto slavnostním večeru prodáváme s výraznou slevou.

Související autoři

30.4.2012
Novinky
v±echny novinky
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek