Představení knihy Františka Šmahela Diví lidé

Kniha předního světového odborníka na středověk je věnována imaginaci středověkých lidí ve vztahu k fiktivním postavám divých lidí, kteří v pozdním středověku reprezentovali ideál čisté, nezkažené společnosti. Výchozím pramenem autorova zkoumání jsou rukopisy Václava IV., v níž se diví lidé vyskytují ve střední Evropě v nejhojnější a nejbarvitější podobě. Na pražské prostřední vázané motivy přitom nazírá ve velmi širokém, celoevropském srovnávacím spektru a na jejich základě dochází k originálním zjištěním ohledně imaginace pozdně středověkého světa.
Kniha vychází s finanční podporou hlavního města Prahy.

Knihu společně s autorem představí Martin Nodl.

10. 12. 2012 v 18 hod, Dům vína u závoje, Havelská 25, Praha.

Související autoři

4.12.2012
Novinky
v±echny novinky
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek