Ocenění pro Jana Křena a jeho DVĚ STOLETÍ STŘEDNÍ EVROPY

Profesor Karlovy univerzity Jan Křen byl 13. prosince 2007 vyhlášen vítězem Ceny Waclawa Felczaka a Henryka Wereszyckého za svoji publikaci Dvě století střední Evropy.

Cena Felczaka a Wereszyckého, kterou uděluje Polské sružení historické v Krakově a Historický institut v Krakově, patří mezi nejprestižnější polské ceny v oboru historie. Je každoročně udělována pracím o dějinách středoevropského prostoru. Patrony ceny jsou významní polští historici z první poloviny minulého století, kteří se zasloužili právě o poznání dějin střední Evropy.

Související autoři

11.12.2007
Novinky
v±echny novinky
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek