FILMOVÁ SOUTĚŽ s edicí AAA

Nakladatelství ARGO vyhlašuje

FILMOVOU SOUTĚŽ

 

Při příležitosti

15 let edice AAA

a

100 vydaných titulů

 

Edice AAA

Edice anglo-amerických autorů

 

 

Nechte se inspirovat libovolnou knihou edice AAA a natočte vlastní film!

 

Záměrem zamýšleného projektu je oslovit čtenáře, studenty a pedagogy uměleckých škol i veřejnost a propojit literaturu s vizuáním zážitkem. Cílem ovšem není převyprávění textu do filmové podoby, ale spíše navození atmosféry pocitů  a  prožitků, zaujmutí diváka subjektivním pohledem na mnohdy známé knihy a autory.

 

Zájemci si zvolí libovolný titul z edice AAA - jediným omezením je délka snímku, která by neměla přesáhnout dobu 2 až 3 minuty, forma je ponenána čistě na autorech (hraný film, animovaný, reklama, dokument...).

 

Uzávěrka pro přijímání snímků je 15.2.2010

3 nejlepší snímy budou oceněny finanční prémií 10 000 Kč

Vyhlášení soutěže plánujeme na začátek března, nejlepší filmy budou uveřejněny na webu Arga a ostatních spřátelených webech, v jednání je také možnost prezentačního večera v kině Aero.

 

Seznam titulů a bližší informace naleznete na www.ediceaaa.cz, www.argo.cz a s případnými dotazy se můžete obrátit: zdena.krikavova@argo.cz, 733 650 762

100_AAA_slogem_web

19.10.2009
Novinky
v±echny novinky
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek