Eco_novy

Umberto Eco

O autorovi

Umberto Eco vystudoval středověkou filosofii a literaturu, působil jako vysokoškolský učitel, pracoval v televizi, v nakladatelství, psal sloupky pro avantgardní časopisy, v roce 1971 se stal prvním profesorem sémiotiky a ve čtyřiceti osmi letech vydal svůj první a hned bestsellerový román Jmého růže (1980).

Spisovatel Umberto Eco je významným představitelem postmoderny a avantgardy 60. let 20. století a držitelem řady prestižních ocenění i několika čestných doktorátů. Také jeho románová tvorba je nesena širokým rozpětím jeho odborných zájmů, i přes svou intelektuálnost je však celosvětově populární.
Více o autorovi…

Nejnovější kniha - Na ramenech obrů

Kniha Na ramenech obrů - obálkaDvanáct textů uveřejněných v knize Na ramenech obrů bylo napsáno pro konferenci La Milanesiana v letech 2001–2015. Jednotlivé přednášky nejčastěji vycházejí z témat, která si La Milanesiana každoročně stanoví. Nacházíme tu tresť světa Umberta Eca – autor se ve svých přednáškách zabývá filozofií, literaturou, estetikou, etikou i médii. O tom všem píše vlídným jazykem, okořeněným ironií, tónem hravým i břitkým. Kořeny naší kultury, kánony krásy, lež měnící běh dějin, posedlost spiknutím, hrdinové velké prózy, formy umění, to jsou témata tohoto svazku, obohaceného ilustracemi, jimiž autor své přednášky doprovázel. Více o knize…
 

Zajímavosti

Více informací k novému titulu Bludiště seznamů najdete v informační brožuře.

Argo vydalo

Kniha Na ramenech obrů - obálkaNa ramenech obrů
Eco Umberto

Ve dvanácti textech této knihy nacházíme tresť světa Umberta Eca. Autor se tu zabývá filozofií, literaturou, estetikou, etikou i médii. Hravý i břitký tón zpříjemňuje četbu, doprovázenou četnými ilustracemi.

Rok vydání 2018
Formát448 stran, vázaná
Doporučená cena598 Kč
Kniha Jméno růže - obálkaJméno růže
Eco Umberto

Proslulý román Umberta Eca Jméno růže, který nyní vychází v doplněné verzi. Lze jej číst jako detektivku nebo jako historické vyprávění, Eco se však inspiruje i románem gotickým či iniciačním.

Rok vydání 2018
Formát552 stran, brožovaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Tři příběhy - obálkaTři příběhy
Eco Umberto

Tři příběhy srozumitelnou formou, již může přijmout i dětský čtenář, mapují závažné celospolečenské otázky atomové hrozby, objevování vesmíru a životního prostředí.

Rok vydání 2017
Formát120 stran, vázaná
Doporučená cena238 Kč
Kniha Jak cestovat s lososem a jiné eseje - obálkaJak cestovat s lososem a jiné eseje
Eco Umberto

Kniha návodů, kde autor s notnou dávkou inteligentního humoru nabízí řešení, jak se vyrovnat s nejrůznějšími nečekanými i standardními, ale nežádoucími situacemi, jež život přináší: jak strávit inteligentní prázdniny i jak nepoužívat mobilní telefon.

Rok vydání 2017
Formát200 stran, vázaná
Doporučená cena258 Kč
Kniha Od hlouposti k šílenství - obálkaOd hlouposti k šílenství
Zprávy o tekuté společnosti
Eco Umberto

Poslední dílo Umberta Eca je souborem malých intelektuálních potěšení, jde o výběr z knižně dosud nepublikovaných článků, které nashromáždily za patnáct let, kdy vycházely v tisku.

Rok vydání 2016
Formát424 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Nulté číslo - obálkaNulté číslo
Eco Umberto

V Nultém čísle se vrací Ecovo oblíbené prostředí redakce. Ztroskotaný nájemný spisovatel připravuje nulté číslo bulvárního plátku Zítřek, jehož cílem je spíš vydírat než informovat.

Rok vydání 2015
Formát248 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Dějiny ošklivosti - obálkaDějiny ošklivosti
Eco Umberto

Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na příkladech děl literárních i výtvarných ukazuje, že opak krásy se neomezuje jen na ohyzdnost satyrů či Harpyjí.

Rok vydání 2015
Formát456 stran, brožovaná
Doporučená cena598 Kč
Kniha Dějiny krásy - obálkaDějiny krásy
Eco Umberto

Na stránkách této knihy, jejímž editorem je Umberto Eco, najdeme obrazy mistrovských děl všech dob. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů čtenáři přibližují rozmanité představy o kráse, jak se projevovaly od dob starého Řecka až dodnes.

Rok vydání 2015
Formát440 stran, brožovaná
Doporučená cena598 Kč
Kniha Foucaultovo kyvadlo - obálkaFoucaultovo kyvadlo
Eco Umberto

Obsáhlý román, jehož deset oddílů nese názvy kabalistických sefir, je napínavým příběhem odhalování rozsáhlého spiknutí, osnovaného po dvě tisíciletí nejrůznějšími tajnými společnostmi.

Rok vydání 2015
Formát672 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Otevřené dílo - obálkaOtevřené dílo
Forma a neurčenost v současných poetikách
Eco Umberto

Umberto Eco poukazuje v knize na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postupy moderních vědních oborů.

Rok vydání 2015
Formát300 stran, vázaná
Doporučená cena348 Kč
Kniha Jméno růže - obálkaJméno růže
Eco Umberto

Proslulý román Umberta Eca Jméno růže, který nyní vychází v doplněné verzi. Lze jej číst jako detektivku nebo jako historické vyprávění, Eco se však inspiruje i románem gotickým či iniciačním.

Rok vydání 2014
Formát552 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Zpověď mladého romanopisce - obálkaZpověď mladého romanopisce
Eco Umberto

Umberto Eco hovoří ve čtyřech poutavých přednáškách o své spisovatelské dráze.

Rok vydání 2013
Formát176 stran, vázaná
Doporučená cena259 Kč
Kniha Dějiny legendárních zemí a míst - obálkaDějiny legendárních zemí a míst
Eco Umberto

Na cestě, jež je zasvěcená i zábavná, jak ji dokáže uspořádat jen Umberto Eco. Najdeme na ní starověké a středověké texty v bezprostředním sousedství dnešních příběhů, filmy vedle básní, komiksy vedle románů, které ovlivnily vnímavost i založení náš všech.

Rok vydání 2013
Formát480 stran, vázaná
Doporučená cena998 Kč
Kniha Vytváření nepřítele - obálkaVytváření nepřítele
a jiné příležitostné texty
Eco Umberto

Soubor šestnácti nedávno vzniklých esejistických textů známého spisovatele a badatele nese název prvního z nich, věnovaného mimořádně aktuálnímu tématu: potřebě určité společnosti mít svého nepřítele a utvořit si jeho obraz.

Rok vydání 2013
Formát246 stran, vázaná
Doporučená cena348 Kč
Kniha Od stromu k labyrintu - obálkaOd stromu k labyrintu
Historické studie o znaku a interpretace
Eco Umberto

V této knize Eco hledá sémiotickou reflexi ve filozofických systémech od Platóna a Aristotela přes T. Akvinského ke Kantovi, ale nemenší pozornost věnuje rétorickým spisům (například barokním výkladům o metafoře) či kabalisticky založenému učení.

Rok vydání 2012
Formát656 stran, neurčeno
Doporučená cena698 Kč
Kniha Pražský hřbitov - obálkaPražský hřbitov
Eco Umberto

Nejnovější román Umberta Eca, v němž vystupuje řada historických postav (mj. S. Freud, A. Dumas) líčí na pozadí událostí 19. století vznik fiktivního konspiračního plánu, který začal žít vlastním životem.

Rok vydání 2011
Formát472 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Kant a ptakopysk - obálkaKant a ptakopysk
Eco Umberto

Eco se ve svém souboru bezprostředně dotýká odvěkých problémů západní filozofie, které se mezitím staly předmětem kognitivních věd. Autor opouští formu systematického výkladu a nabízí spíše příběhy a "bajky", v nichž zaujímá zvláštní postavení ptakopysk.

Rok vydání 2011
Formát496 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Knih se jen tak nezbavíme - obálkaKnih se jen tak nezbavíme
Carriere Jean-Claude, Eco Umberto

Přihlížíme právě soumraku knihy? Obstojí kniha jako nosič informací i do budoucna, nebo se stane jen luxusním dárkovým artefaktem?

Rok vydání 2010
Formát240 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Bludiště seznamů - obálkaBludiště seznamů
Eco Umberto

Objemná monografie zabývající se fenoménem seznamu. Autor uvažuje o seznamech, soupisech a katalozích i potřebě člověka a společnosti je vytvářet. Stejně jako předchozí knihy Dějiny krásy a Dějiny ošklivosti se stala celosvětovým bestsellerem.

Rok vydání 2009
Formát408 stran, vázaná
Doporučená cena998 Kč
Kniha Teorie sémiotiky - obálkaTeorie sémiotiky
Eco Umberto

Eco vidí sémiotiku v širších souvislostech, především jako ekvivalent kulturní antropologie. Dílo lze doporučit všem zájemcům o daný obor, a to jak začínajícím, tak pokročilým.

Rok vydání 2009
Formát648 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Poznámky na krabičkách od sirek - obálkaPoznámky na krabičkách od sirek
Eco Umberto

Do svého výboru zařadil Umberto Eco ty nejzajímavější ze sloupků, které v posledních deseti letech vycházely v magazínu Espresso. Ve vtipných a čtivých článcích se Eco zamýšlí nad problémy současného světa, italské a západní společnosti, atd.

Rok vydání 2008
Formát481 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Dějiny ošklivosti - obálkaDějiny ošklivosti
Eco Umberto

Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na příkladech děl literárních i výtvarných ukazuje, že opak krásy se neomezuje jen na ohyzdnost satyrů či Harpyjí.

Rok vydání 2007
Formát456 stran, vázaná
Doporučená cena998 Kč
Kniha Umění a krása ve středověké estetice - obálkaUmění a krása ve středověké estetice
Eco Umberto

Odborná publikace se zabývá středověkými představami intelektuálů o kráse a umění, v moderním slova smyslu o estetice.

Rok vydání 2007
Formát232 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Skeptikové a těšitelé - obálkaSkeptikové a těšitelé
Eco Umberto

Umberto Eco v této práci analyzuje jednotlivé podoby kultury a pseudokultury a jejich přijetí "konzumentem".

Rok vydání 2007
Formát372 stran, vázaná
Doporučená cena349 Kč
Kniha Tajemný plamen královny Loany - obálkaTajemný plamen královny Loany
Eco Umberto

Protagonistou nového románu Umberta Eca je šedesátiletý antikvář Yambo, který se probudí z komatu s těžkou amnézií a pamatuje si jen citáty z literárních děl. Rozhodne se hledat vlastní vzpomínky ve starých rodokapsech, komiksech a školních sešitech.

Rok vydání 2005
Formát457 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Dějiny krásy - obálkaDějiny krásy
Eco Umberto

Na stránkách této knihy, jejímž editorem je Umberto Eco, najdeme obrazy mistrovských děl všech dob. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů čtenáři přibližují rozmanité představy o kráse, jak se projevovaly od dob starého Řecka až dodnes.

Rok vydání 2005
Formát440 stran, vázaná
Doporučená cena998 Kč
Kniha O literatuře - obálkaO literatuře
Eco Umberto

Soubor textů známého italského spisovatele a sémiotika, které se obracejí k poměrně širokému publiku a jejich společným tématem je literatura a její funkce.

Rok vydání 2004
Formát320 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Baudolino - obálkaBaudolino
Eco Umberto

V románu se autor slavného Jména růže opět vrací do středověku. Vesnický uličník Baudolino, rodák ze severní Itálie, se v lese setkává s Fridrichem Barbarossou ...

Rok vydání 2001
Formát512 stran, vázaná
Doporučená cena389 Kč
Kniha Ostrov včerejšího dne - obálkaOstrov včerejšího dne
Eco Umberto

Další ze známých Ecových románů, ve kterém autor mistrně vystihl duchovní rámec Evropy během třicetileté války.

Rok vydání 2001
Formát456 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek