Hermann Hesse

Hermann Hesse

O autorovi

Narodil se 2. 7. 1877 Calw (Německo), zemřel 9. 8. 1962 Montagnola (Švýcarsko). Prarodiče i rodiče působili jako pietističtí misionáři v Indii a v Pobaltí. I Hessemu byla tato životní dráha určena, avšak jako 15letý ji za dramatických okolností opustil. V Tübingenu se vyučil knihkupcem a podnikl první literární pokusy. R. 1899 se v Basileji dostal do uměleckého prostředí, úspěch románu Peter Camenzind mu od r. 1904 umožnil nezávislou existenci. Téhož roku se oženil s fotografkou Marií Bernouilliovou (1869-1963), usadil se ve vesnici Gaienhofenu u Bodamského jezera, kde se narodili i jejich tři synové. Osobní krize a manželčina schizofrenie vyústily posléze v ukončení rodinného života. 1911 podnikl cestu do Indie, Zadní Indie a Indonésie.

1914 se odstěhoval do Bernu, ve Švýcarsku zůstal jako německý občan i během 1. světové války, zastával anitimilitaristické postoje a aktivně čelil všem projevům nacionalismu a šovinismu. R. 1919 se přestěhoval do vesnice Montagnola poblíž Lugana na jihu Švýcarska, 1923 jako již renomovaný evropský autor získal švýcarské občanství. Prožil řadu osobních krizí, podrobil se i psychoanalytické léčbě. Krátce (1924-1927) byl ženat s Ruth Wengerovou, trvale se usadil na počátku 30. let 20. století po sňatku s Ninon Dolbinovou (roz. Ausländerovou), s níž žil v novém domě nad Montagnolou až do své smrti. Velmi kriticky se stavěl k politickému vývoji v Německu, od r. 1939 byl v Německu nežádoucím autorem. Za války (1943) dokončil své stěžejní dílo Hra se skleněnými perlami, závěrečný pohled na kulturu měšťanské epochy. Obdržel několik čestných řádů a doktorátů, r. 1946 Goethovu a Nobelovu cenu. Korespondence se čtenáři a různými osobnostmi (asi 35000 dopisů) dokumentuje jeho celoživotní úctyhodnou pevnost názorů a zásad. Velmi početné jsou rovněž Hesseho recenze děl německé a světové literatury. Více o autorovi…

Nejnovější kniha - Pozdní prózy

Kniha Pozdní prózy - obálkaPatnáct drobnějších próz je tematicky i časově spjato s pozdním obdobím tvorby tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu. Svá nejzákladnější celoživotní témata v nich vybrousil v miniaturní slovesné klenoty. V črtě Štěstí Hesse přináší stručný, leč zásadní komentář k tomu nejdůležitějšímu ve svém životě a díle: na duchovním základě křesťanském i orientálním si vypěstoval odolnost vůči uhranutí takzvaným pokrokem nebo „smyslem dějin“ a objevil „smysl cykličnosti, jejíž osou je věčná vertikála“. V Přerušené vyučovací hodině se vyznává z pocitu, jako by mu všechny pokusy o smysluplné vyprávění protekly mezi prsty, ale právě na této hranici začíná moderní literární tvorba. Žebrák vypráví o samotě plné obrazů, o hře s nimi. Ukradený kufr je povídka, za niž by se nemusel stydět ani Čechov, tématem je lidské pinožení se za majetkem – na čem všem jsou lidičkové schopni lpět. Broskvoň je podobenstvím o životě a smrti, vepsané do osudu plodného ovocného stromu. Více o knize…
 

Argo vydalo

Kniha Pozdní prózy - obálkaPozdní prózy
Hesse Hermann

Patnáct drobnějších próz je tematicky i časově spjato s pozdním obdobím tvorby tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu. Svá nejzákladnější celoživotní témata v nich vybrousil v miniaturní slovesné klenoty.

Rok vydání 2018
Formát184 stran, brožovaná
Doporučená cena198 Kč
Kniha Stopa ze snu - obálkaStopa ze snu
Hesse Hermann

Soubor dvanácti kratších, stylově vytříbených Hesseho textů.

Rok vydání 2017
Formát148 stran, brožovaná
Doporučená cena198 Kč
Kniha Pouť do Země východní - obálkaPouť do Země východní
Hesse Hermann

Autobiograficky laděná povídka Pouť do Země východní bývá mnoha literárními historiky považována za prolog Hry se skleněnými perlami.

Rok vydání 2017
Formát80 stran, brožovaná
Doporučená cena179 Kč
Kniha Klingsor - obálkaKlingsor
Hesse Hermann

V roce 1920 vyšly pod titulem Klingsor poprvé tři povídky Hermanna Hesseho, pozdějšího nositele Nobelovy ceny za literaturu. Na první pohled se jeví dosti různorodé, a přece mají jedno společné: vztah k expresionismu. Povídka Klein a Wagner je patrně

Rok vydání 2016
Formát202 stran, flexi
Doporučená cena248 Kč
Kniha Panský dům - obálkaPanský dům
Hesse Hermann

Německý spisovatel Hermann Hesse publikoval v roce 1914 silně autobiografický román Panský dům. Vyrovnával se v něm s vlastní osobní, rodinnou a uměleckou krizí, kterou prožil v době svého manželství s fotografkou Mariou Bernoulli.

Rok vydání 2015
Formát184 stran, flexi
Doporučená cena198 Kč
Kniha Hra se skleněnými perlami - obálkaHra se skleněnými perlami
Hesse Hermann

Poslední a nejrozsáhlejší román H. Hesseho se stal epilogem a vyvrcholením celého jeho díla.

Rok vydání 2012
Formát638 stran, brožovaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Radosti zahradníka - obálkaRadosti zahradníka
Hesse Hermann

Tématem souboru drobných próz a básní, esejů, deníkových zápisků a pozorování je zahrada a zahradnické práce v koloběhu ročních období.

Rok vydání 2012
Formát240 stran, flexi
Doporučená cena268 Kč
Kniha Petr Camenzind - obálkaPetr Camenzind
Hesse Hermann

Román Petr Camenzind, vydaný poprvé roku 1904, založil Hesseho literární věhlas.

Rok vydání 2010
Formát176 stran, brožovaná
Doporučená cena198 Kč
Kniha O létání - obálkaO létání
Hesse Hermann

Několik drobných próz a básní, v nichž Hermann Hesse vylíčil své pocity z „cestování vzduchem“ v době kdy překonání zemské tíže bylo ještě zázrakem a básník je vnímal s úžasem jako nádherné překročení hranic, jež člověku určila příroda.

Rok vydání 2009
Formát72 stran, lepená
Doporučená cena159 Kč
Kniha Knulp/Knulp - obálkaKnulp/Knulp
Hesse Hermann

Jedna z nejpopulárnějších a nejpůsobivějších drobných próz německého nositele Nobelovy ceny za literaturu vychází v dvojjazyčné, česko-německé podobě.

Rok vydání 2009
Formát199 stran, brožovaná
Doporučená cena248 Kč
Kniha Demian - obálkaDemian
Příběh mládí Emila Sinclaira
Hesse Hermann

Výjimečný text o složitém hledání sebe sama, o rozpolcenosti vlastního Já nachází stále nové generace čtenářů.

Rok vydání 2008
Formát180 stran, flexi
Doporučená cena198 Kč
Kniha Stepní vlk - obálkaStepní vlk
Hesse Hermann

Světově proslulý román z roku 1927. Hesse v něm bilancuje krize uplynulého desetiletí a pokouší se formulovat východiska z nich. Román vyniká neobvyklou strukturou, poetickou hrou fantazie i působivým prolínáním snu a skutečnosti.

Rok vydání 2006
Formát252 stran, flexi
Doporučená cena228 Kč
Kniha Narcis a Goldmund - obálkaNarcis a Goldmund
Hesse Hermann

Nové, samostatné vydání lyrizovaného románu z roku 1930. Ústřední dvojice postav této knihy symbolizuje základní antinomii Hessova díla: protiklad člověka duchovního a člověka smyslového.

Rok vydání 2005
Formát328 stran, brožovaná
Doporučená cena259 Kč
Kniha Pohádky - obálkaPohádky
Hesse Hermann

Nové, samostatné vydání méně obvyklé, avšak nikoli méně cenné podoby Hessova díla.

Rok vydání 2004
Formát168 stran, brožovaná
Doporučená cena198 Kč
Kniha Siddhártha - obálkaSiddhártha
Indická báseň
Hesse Hermann

V povídce Siddhárta vypráví Hermann Hesse příběh bráhmanského syna Siddhárthy, který hledá pravdu a smysl života.

Rok vydání 2003
Formát142 stran, flexi
Doporučená cena169 Kč
Kniha Úvahy a imprese, Vzpomínky a listy přátelům, Politické úvahy, Mozaika z dopisů 1930-1961: o literatuře, recenze a články - obálkaÚvahy a imprese, Vzpomínky a listy přátelům, Politické úvahy, Mozaika z dopisů 1930-1961: o literatuře, recenze a články
10. svazek díla
Hesse Hermann

Poslední svazek Souborného díla Hermanna Hesseho přináší výbor různorodých textů – spisovatelových úvah, recenzí, článků, dojmů, vzpomínek a dopisů.

Rok vydání 2003
Formát432 stran, vázaná
Doporučená cena339 Kč
Kniha Hra se skleněnými perlami - obálkaHra se skleněnými perlami
9. svazek díla
Hesse Hermann

Devátý svazek souborného díla německého spisovatele obsahuje jeho poslední a nejrozsáhlejší román.

Rok vydání 2002
Formát444 stran, vázaná
Doporučená cena389 Kč
Kniha Narcis a Goldmund. Cesta do Země východní. Pozdní prózy. - obálkaNarcis a Goldmund. Cesta do Země východní. Pozdní prózy.
8. svazek díla
Hesse Hermann

Osmý svazek díla německého spisovatele.

Rok vydání 2001
Formát424 stran, vázaná
Doporučená cena308 Kč
Kniha Lázeňský host. Cesta do Norimberka. Stepní vlk - obálkaLázeňský host. Cesta do Norimberka. Stepní vlk
7. svazek díla
Hesse Hermann

Sedmý svazek díla německého spisovatele.

Rok vydání 2001
Formát304 stran, vázaná
Doporučená cena279 Kč
Kniha Pohádky, Putování, Obrázková kniha, Stopa ze snu - obálkaPohádky, Putování, Obrázková kniha, Stopa ze snu
Hesse Hermann

Šestý svazek souborného díla.

Rok vydání 2000
Formát364 stran, vázaná
Doporučená cena289 Kč
Kniha Demian. Klingsor, Siddhártha - obálkaDemian. Klingsor, Siddhártha
Souborné dílo V.
Hesse Hermann

V prózách tohoto svazku umělecky vrcholí střední údobí autorovy tvorby.

Rok vydání 1999
Formát360 stran, vázaná
Doporučená cena289 Kč
Kniha Gertruda. Malý svět - obálkaGertruda. Malý svět
Souborné dílo III.
Hesse Hermann

Třetí svazek souborného díla přináší "hudební" román Gertruda a soubor povídek Malý svět.

Rok vydání 1999
Formát336 stran, vázaná
Doporučená cena259 Kč
Kniha Panský dům. Kniha Vyprávění. Knulp - obálkaPanský dům. Kniha Vyprávění. Knulp
Souborné dílo sv. IV
Hesse Hermann

Čtvrtý svazek Hesseho souborného díla přináší jeden román a řadu drobnějších próz.

Rok vydání 1999
Formát390 stran, vázaná
Doporučená cena264 Kč
Kniha Stupně. Pozdní básně. Raná próza. Petr Camenzind - obálkaStupně. Pozdní básně. Raná próza. Petr Camenzind
Souborné dílo I.
Hesse Hermann

Nejranější autorovy prozaické a básnické práce.

Rok vydání 1998
Formát414 stran, vázaná
Doporučená cena349 Kč
Kniha Pod koly. Tento svět - obálkaPod koly. Tento svět
Souborné dílo. Sv. 2.
Hesse Hermann

Druhý svazek z díla nositele Nobelovy ceny za literaturu obsahuje prózu Pod koly a povídkový soubor Tento svět.

Rok vydání 1998
Formát334 stran, vázaná
Doporučená cena264 Kč
Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek