Francoise Mayerová

O autorovi

Francouzská historička a socioložka François Mayer (*1957) pracovala několik let jako ředitelka pražského Centre de recherches en sciences sociales (CEFRES – Ústav pro výzkum ve společenských vědách) a poté přednášela na Univerzitě Paul Valéry v Montpellier a na Vysoké škole sociálních věd (EHESS) v Paříži, kde působí dodnes v rámci Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen.

Nejnovější kniha - Češi a jejich komunismus

Kniha Češi a jejich komunismus - obálka

Kniha francouzské historičky a socioložky Francoise Mayer Češi a jejich komunismus představuje první pokus o reflexi české historické paměti komunismu, formující se v průběhu 90. let 20. století. Cenná je především v tom, že k tématu přistupuje jak na základě francouzského bádání týkajícího se paměti Vichy a francouzské kolaborace za druhé světové války, resp. na základě francouzského vyrovnávání se s ní, tak bez předsudků vůči českému prostředí, v němž se v různých sociálních a politických světech utvořilo několik svébytných pamětí komunismu. Mayer je nehodnotí, nýbrž mapuje a zkoumá z hlediska jejich aktérů, z hlediska jejich motivací, promítajících se do pozitivních, negativních i neutrálních pamětí komunismu.

  Více o knize…

 

Argo vydalo

Kniha Češi a jejich komunismus - obálkaČeši a jejich komunismus
Mayerová Francoise

Kniha je věnována utváření se kolektivní paměti komunismu v českých zemích v 90. letech 20. století. Autorka zde zkoumá nesnadné vyrovnávání se české společnosti s minulostí, limity pojímání komunismu jako totalitní ideologie.

Rok vydání 2009
Formát274 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek