kolektiv

Argo vydalo

Kniha Člověk českého raného novověku (16.-17. století) - obálkaČlověk českého raného novověku (16.-17. století)
Bůžek Václav, Král Pavel, kolektiv

Kolektiv téměř dvou desítek autorů se na příkladu lidských typů a osudů ze 16. a 17. století pokusil překročit častá mlčení středověkých pramenů a prostřednictvím detailních, opět esejisticky pojatých sond vykreslit každodenní život raného novověku.

Rok vydání 2007
Formát488 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Brázda - obálkaBrázda
monografie
kolektiv

Monografie o Pavlu Brázdovi mapuje práci tohoto v ústraní tvořícího umělce, jehož dílo se dostalo do povědomí kulturní veřejnosti teprve po Sametové revoluci a do stálé expozice moderního umění NG v Praze až v roce 2000.

Rok vydání 2006
Formát284 stran, vázaná
Doporučená cena1498 Kč
Kniha Kompas - obálkaKompas
Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům
Brander Patricia, Gomes Rui, Oliveira Bárbara, Ondráčková Jana, kolektiv

Kompas je manuál pro výchovu k lidským právům, určený vedoucím skupin mládeže, učitelům a dalším pedagogům. Předkládá náměty a aktivity podporující zapojení mladých lidí a rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům v jejich bezprostředním okolí.

Rok vydání 2006
Formát422 stran, brožovaná
Doporučená cena249 Kč
Kniha Encyklopedie českých tvrzí III. (S-Ž) - obálkaEncyklopedie českých tvrzí III. (S-Ž)
Úlovec Jiří, kolektiv

Třetí díl moderně pojednané, bohatě ilustrované encyklopedie, která vyplňuje bílé místo v nabídce odborné a populárně naučné literatury zaměřené na sídla nižší šlechty.

Rok vydání 2005
Formát1172 stran, V8
Doporučená cena598 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky VI. - obálkaEncyklopedie mystiky VI.
kolektiv

Poslední díl encyklopedie pojednává o mystice v náboženstvích Dálného Východu.

Rok vydání 2004
Formát384 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Ladislav Sutnar - Design in Action (angl.) - obálkaLadislav Sutnar - Design in Action (angl.)
Prague – New York
kolektiv

Anglické vydání monografie o životě a díle jednoho ze světově nejvýznamnějších tvůrců i teoretiků grafického designu. Proslavil se především svou americkou tvorbou v oblasti vizuální komunikace.

Rok vydání 2004
Formát392 stran, vázaná
Doporučená cena1698 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky V. - obálkaEncyklopedie mystiky V.
kolektiv

V dalším svazku si autoři všímají některých mystik Východu, konkrétně Egypta, Sumerů, Chetitů, Asýrie, Babylonie, starověkého Íránu, hinduismu a indického buddhismu.

Rok vydání 2003
Formát380 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky IV. - obálkaEncyklopedie mystiky IV.
kolektiv

Čtvrtý díl této souborné práce pokračuje ve výkladu mystiky křesťanské, zabývá se mystikou islámskou a rovněž novým rozvojem mystiky na Západě.

Rok vydání 2003
Formát272 stran, vázaná
Doporučená cena449 Kč
Kniha Ladislav Sutnar - Design in Action - obálkaLadislav Sutnar - Design in Action
Praha – New York
kolektiv

První monografie o životě a díle jednoho ze světově nejvýznamnějších tvůrců i teoretiků grafického designu. Proslavil se především svou americkou tvorbou v oblasti vizuální komunikace.

Rok vydání 2003
Formát392 stran, vázaná
Doporučená cena998 Kč
Kniha Francouzští králové v období středověku - obálkaFrancouzští králové v období středověku
Od Oda ke Karlu VIII. (888–1498)
kolektiv

Kolektiv renomovaných německých medievalistů představuje v této knize soubor osmadvaceti biografií francouzských středověkých králů od Oda ke Karlu VIII. (888–1498).

Rok vydání 2003
Formát422 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky III. - obálkaEncyklopedie mystiky III.
kolektiv

Třetí část encyklopedie seznamuje čtenáře s vývojem křesťanské mystiky ve 12.-17. století.

Rok vydání 2002
Formát312 stran, vázaná
Doporučená cena449 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky II. - obálkaEncyklopedie mystiky II.
kolektiv

Kniha seznamuje čtenáře s počátečními fázemi vývoje mystiky křesťanské.

Rok vydání 2001
Formát211 stran, vázaná
Doporučená cena359 Kč
Kniha Ottův slovník naučný - Dodatky (8) IV/2 - obálkaOttův slovník naučný - Dodatky (8) IV/2
kolektiv

Dodatky k Ottovu slovníku naučnému.

Rok vydání 2001
Formát700 stran, vázaná
Doporučená cena590 Kč
Kniha Dějiny Evropy - rozšířené vydání - obálkaDějiny Evropy - rozšířené vydání
kolektiv

Druhé, rozšířené vydání velké obrazové publikace, která je v zemích EU považována za oficiální učebnici dějepisu pro střední stupeň škol.

Rok vydání 2001
Formát414 stran, vázaná
Doporučená cena399 Kč
Kniha Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy - obálkaPříprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy
1377 otázek a odpovědí
kolektiv

Nezbytná pomůcka, která pomůže studentům s přípravou na přijímací zkoušky na VŠ z oblasti práva, sociologie, filozofie, politologie, historie, literatury, psychologie, mezinárodních vztahů, umění a světové ekonomiky.

Rok vydání 2001
Formát362 stran, brožovaná
Doporučená cena259 Kč
Kniha Ottův slovník naučný XXIII. - obálkaOttův slovník naučný XXIII.
kolektiv

Dvacátý třetí díl dosud nepřekonané původní české encyklopedie.

Rok vydání 2000
Formát1050 stran, vázaná
Doporučená cena640 Kč
Kniha Ottův slovník naučný XXII. - obálkaOttův slovník naučný XXII.
kolektiv

Dvacátý druhý díl dosud nepřekonané původní české encyklopedie.

Rok vydání 2000
Formát1050 stran, vázaná
Doporučená cena640 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky I. - obálkaEncyklopedie mystiky I.
kolektiv

První část rozsáhlé práce předních odborníků věnovaná mystice v různých kulturách světa, od nejstarších dob až po současnost.

Rok vydání 2000
Formát332 stran, vázaná
Doporučená cena359 Kč
Kniha Encyklopedie českých tvrzí II. (K-R) - obálkaEncyklopedie českých tvrzí II. (K-R)
kolektiv

Moderně pojednaná, bohatě ilustrovaná encyklopedie.

Rok vydání 2000
Formát664 stran, vázaná
Doporučená cena598 Kč
Kniha Dějiny uměleckého řemesla a užitného umění v českých zemích I. - obálkaDějiny uměleckého řemesla a užitného umění v českých zemích I.
Od Velké Moravy po dobu gotickou
kolektiv

První díl monumentálního díla je věnován nejstarším dějinám uměleckých řemesel a užitého umění od dob Velké Moravy až po období gotiky.

Rok vydání 1999
Formát256 stran, vázaná
Doporučená cena355 Kč
Kniha Dějiny lidstva - obálkaDějiny lidstva
od pravěku do konce XX. století
kolektiv

Velká výpravná publikace podává vyčerpávající a fascinující přehled o dějinách lidstva.

Rok vydání 1999
Formát354 stran, vázaná
Doporučená cena998 Kč
Kniha Jeden svět / One World - obálkaJeden svět / One World
kolektiv

Kniha přináší úvahy a analýzy věnované lidským právům, otázce jejich univerzality, způsobům, jak jsou v různých částech světa porušována a obhajována.

Rok vydání 1999
Formát116 stran, brožovaná
Doporučená cena159 Kč
Kniha Dějiny umění - obálkaDějiny umění
Malířství Sochařství Architektura
kolektiv

Obsáhlá a výpravná kniha se věnuje evropskému umění od jeho počátků až po 80-tá léta 20. století. Je určena studentům i širší uměnímilovné veřejnosti.

Rok vydání 1998
Formát320 stran, vázaná
Doporučená cena690 Kč
Kniha Encyklopedie českých tvrzí I. (A-J) - obálkaEncyklopedie českých tvrzí I. (A-J)
kolektiv

Moderně pojednaná, bohatě ilustrovaná publikace vyplňuje bílé místo v nabídce odborné a populárně naučné literatury, zaměřené na sídla nižší šlechty.

Rok vydání 1997
Formát274 stran, vázaná
Doporučená cena598 Kč
Kniha Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy - obálkaPříprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy
1324 otázek a odpovědí
kolektiv

Nezbytná pomůcka, která pomůže studentům s přípravou na přijímací zkoušky na VŠ z oblasti práva, sociologie, filozofie, politologie, historie, literatury, psychologie, mezinárodních vztahů, umění a světové ekonomiky.

Rok vydání 1998
Formát344 stran, brožovaná
Doporučená cena245 Kč

Připravované tituly

Mystika v náboženstvích světa II.

Druhá část souborné práce.

Dějiny uměleckého řemesla a užitného umění v českých zemích II.
2. svazek – Renesance a manýrismus

Kniha mapuje problematiku vzniku a vývoje uměleckých řemesel v českých zemích. Druhý díl je zaměřen na renesanci a manýrismus.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek