Edice Ecce Homo

Smyslem řady je představit českému čtenáři významné osobnosti českých a světových dějin prostřednictvím odborných, přitom však pro širokou veřejnost určených knih, jež svou úrovní obohacují naše historické povědomí.

V edici Ecce Homo jsme vydali

Kniha Gustav Mahler - obálkaGustav Mahler
de La Grange Henry-Louis

Vzhledem k autorově důvěrné znalosti skladatelova života i díla jde opět o mimořádný portrét skladatele s českými kořeny, které se nepopiratelně odrazily i v jeho tvorbě.

Rok vydání2018
Formát616 stran, vázaná
Doporučená cena448 Kč
Kniha "Domů do říše". Konrád Henlein a říšská župa Sudety (1938-1945)
Gebel Ralf

Kniha „Domů do říše“ zkoumá vývoj na územích, která byla na podzim 1938 odtržena od Československa a posléze se z nich stala Říšská župa Sudety.

Rok vydání2018
Formát416 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Reagan - obálkaReagan
Brands H.W.

Rozsáhlý a podrobný životopis prezidenta Ronalda Reagana, který sehrál zásadní roli při pádu komunismu v někdejším sovětském bloku.

Rok vydání2017
Formát772 stran, vázaná
Doporučená cena689 Kč
Kniha Vratislav - První král Čechů - obálkaVratislav - První král Čechů
Reitinger Lukáš

Reitinger zvolil metodu analytických sond do Vratislavovy domácí a zahraniční politiky, s důrazem na jeho panovnickou moc. V mnoha ohledech je jeho kniha velmi objevná, protože novou optikou nahlíží dobu druhé poloviny 11. století.

Rok vydání2017
Formát536 stran, vázaná
Doporučená cena448 Kč
Kniha Karel IV. Historie života velkého vladaře - obálkaKarel IV. Historie života velkého vladaře
Kavka František

Monografie Karel IV. Historie života velkého vladaře, je zdařilým pokusem o komplexní zachycení života i doby Karla IV. od jeho politických počátků v severní Itálii až po jeho diplomatickou cestu do Francie na sklonku života.

Rok vydání2016
Formát336 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Richard Lví srdce - obálkaRichard Lví srdce
Král a rytíř
Flori Jean

Monografie je věnována rytíři par exellence, anglickému králi Richardu I. Jeanu Florimu se podařilo vytvořit brilantní portrét tohoto krále opředeného mýty a legendami.

Rok vydání2016
Formát476 stran, vázaná
Doporučená cena478 Kč
Kniha Václav II. Král na stříbrném trůnu - obálkaVáclav II. Král na stříbrném trůnu
Jan Libor

V monografii předposledního přemyslovského panovníka autor přináší nové pohledy založené na několikaletém studiu pramenů i moderní literatury.

Rok vydání2015
Formát740 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Svatý Ludvík - obálkaSvatý Ludvík
Le Goff Jacques

Rozsáhlá práce, lakonicky nazvaná Svatý Ludvík, je považována za jednu z nejlepších biografií středověkých panovníků. Francouzský král je v ní nazírán jako osobnost, jež výrazným způsobem ovlivnila evropské dějiny druhé poloviny 13. století.

Rok vydání2012
Formát724 stran, vázaná
Doporučená cena598 Kč
Kniha Karl Hermann Frank (1898-1946) - obálkaKarl Hermann Frank (1898-1946)
Küpper René

Kriticky napsaná a faktograficky bohatá kniha je věnována osobě nacionálně radikálního předválečného sudetoněmeckého politika K. H. Franka.

Rok vydání2012
Formát392 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Karel Kramář (1860–1937) - obálkaKarel Kramář (1860–1937)
Winklerová Martina

Kniha německé historičky Martiny Winklerové je jednou z nejlepších prací o českých dějinách přelomu 19. a 20. století a o první republice jako takové.

Rok vydání2011
Formát348 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Jakub z Molay
Soumrak templářů
Demurger Alain

Studie, již Demurger věnoval osudům posledního templářského velmistra Jacquese de Molay, který skončil na hranici a proklel přitom francouzské krále, je vůbec první biografií této komplikované osobnosti.

Petrarca: homo politicus
Politika v životě a díle Franceska Petrarky
Špička Jiří

Přestože je Francesco Petrarca jednou z klíčových postav dějin evropské kultury a přátelil se s Karlem IV. a jeho dvorem, tato připravovaná monografie bude vůbec první petrarkovskou monografií v českém jazyce.

Eichmann
Jeho život a zločiny
Cesarani David

Působivý, obsáhlý a čtivý životopis z pera Davida Cesaraniho, přednášejícího novodobé dějiny na Londýnské univerzitě, představuje první dílo, které o Eichmannovi a jeho životě bezprostředně po soudním procesu s tímto nacistickým zločincem vyšlo.

Einstein
Biografie
Neffe Jürgen

Poutavě napsaná a přitom fundovaná biografie tvůrce teorie relativity a patrně nejznámějšího vědce všech dob Alberta Einsteina.

Nedokončený život
John F. Kennedy 1917–1963
Dallek Robert

Tato kniha je prvním věrohodným životopisem Johna F. Kennedyho. Uznávaný a vysoce oceňovaný historik Robert Dallek čerpal ze zdrojů disponujících informacemi „z první ruky“, z nedávno odhalených dokumentů i z dosud nikdy neodtajněných archivů

Francouzští králové a císaři v novověku
Od Ludvíka XII. k Napoleonovi III. (1498–1870)
Hartmann Peter C.

Soubor portrétů francouzských panovníků 15.–19. století navazuje na soubornou práci Francouzští králové v období středověku a uvádí nás do období, kdy se Francie stala skutečnou světovou velmocí.

Hitler 1936–1945: Nemesis
Kershaw Ian

Druhý díl monumentální práce předního britského historika Iana Kershawa, která představuje dosud nejucelenější a nejrozsáhlejší životopis vůdce nacistického hnutí.

Hitler 1889-1936: Hybris
Kershaw Ian

První díl monumentální práce předního britského historika Iana Kershawa, která představuje dosud nejucelenější a nejrozsáhlejší životopis vůdce nacistického hnutí.

Hermann Göring
Hitlerův paladýn s janusovskou tváří. Politický životopis
Maser Werner

Poutavě napsaná biografie Hermanna Göringa, jenž svým intelektem přesahoval většinu tvůrců a ideologů nacistického režimu, si klade za cíl ozřejmit všechny stránky života muže, který se za své činy musel zodpovídat před Norimberským soudem.

Francouzští králové v období středověku
Od Oda ke Karlu VIII. (888–1498)
kolektiv

Kolektiv renomovaných německých medievalistů představuje v této knize soubor osmadvaceti biografií francouzských středověkých králů od Oda ke Karlu VIII. (888–1498).

Lenin
Service Robert

Rozsáhlá biografie V. I. Lenina je založena na výzkumu doposud neznámých pramenů.

Ženy rodiny Náprstkovy
Secká Milena, Sochorová Ludmila, Štěpánová Irena

Monografie přibližuje osudy tří žen, představitelek tří generací významné české rodiny.

Antonín Švehla - Mistr politických kompromisů
Miller Daniel E.

První moderně pojatá biografie předního českého agrárního politika období první republiky.

František Josef I.
Urban Otto

Vynikající biografie předposledního rakouského císaře.

František Palacký
Kořalka Jiří

První monografické zpracování života jednoho z největších českých politiků a historiků, jenž svou činností zásadně ovlivnil politický, kulturní a vědecký vývoj v 19. století.

Připravované knihy

Jan Lucemburský
Iwanczak Wojcziech

Jan Lucemburský patří k nejkontroverznějším postavám českého středověku.

Josef Šusta (1874-1945)
Český historik evropského rozhledu
Lach Jiří

Kniha pojednává o jednom z nejvýznamnějších českých historiků moderní doby. Autor se v ní snaží zachytit základní rysy jeho osobnosti s důrazem na jeho badatelskou i univerzitní dráhu.

Jakub Krčín z Jelčan
Bastl Milan, Stejskal Aleš

Biografie jednoho z nejznámějších předbělohorských šlechticů.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek