Edice Capricorn

V edici Capricorn vycházejí knihy věnované nejrůznějším kulturám. Chcete-li poznat, jak se dá žít jinak (a jak se jinde jinak taky žije), stačí se začíst do stránek Capricorna. Na své si tu přijde každý. V téhle edici totiž vycházejí jak knihy věnované jednotlivým kulturám, tak práce odborné. Etnolog či odborník v jiné společenské vědě se zájmem sáhne třeba po Kulturních vzorcích Ruth Benedictové, po Čtveru sluncí znalce mexických kultur Jacquesa Soustella, Magickém světě Ernesta de Martina, Myšlení člověka primitivního Lévyho-Bruhla nebo třeba po Aztécké filosofii Miguela Leóna-Portilly. Chcete-li vědět, jak žijí kouzelníci v dnešní Africe, jak vypadal ještě docela nedávno každodenní život a náboženské představy indiánského kmene, který se poprvé setkal s bělochy, sáhnete zase po knize Vládcové noci Erica de Rosnyho nebo po Kronice indiánů Guayakí Pierre Clastresa. Vybírat máte z čeho a máte záruku, že autory knih jsou uznávaní odborníci.

V edici Capricorn jsme vydali

Kniha Tisíc tváří hrdiny - obálkaTisíc tváří hrdiny
Campbell Joseph

Klasická Campbellova práce ukazuje na příkladech mytických příběhů pravdy skryté za náboženskými a mytologickými postavami a nechává z nich vyplynout obecně platné významy, aktuální i v dnešním světě.

Rok vydání2018
Formát392 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Šamanismus a archaické techniky extáze - obálkaŠamanismus a archaické techniky extáze
Eliade Mircea

Kniha pojednává o šamanismu a zasazuje jej do kontextu obecné historie náboženství.

Rok vydání2017
Formát440 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Myšlení člověka primitivního - obálkaMyšlení člověka primitivního
Lévy-Bruhl Lucien

Klasická práce uznávaného francouzského znalce pravěké i současné primitivní kultury.

Rok vydání2017
Formát360 stran, vázaná
Doporučená cena359 Kč
Kniha Síla mýtu - obálkaSíla mýtu
Campbell Joseph, Moyers Bill

Knižní přepis proslulého šestihodinového cyklu rozhovorů amerického antropologa, religionisty a filozofa Josepha Campbella (1904-1987) s moderátorem Billem Moyersem, v zasvěcených sondách do nejrůznějších kultur, civilizací a náboženství.

Rok vydání2016
Formát287 stran, vázaná
Doporučená cena348 Kč
Kniha Mythologica IV - Nahý člověk - obálkaMythologica IV - Nahý člověk
Beguivinová Helena, Lévi-Strauss Claude

Závěrečný, nejobsažnější díl tetralogie rozebírá indiánské mýty (tentokrát převážně severoamerické) metodou strukturální analýzy jako tři předchozí díly.

Rok vydání2009
Formát748 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Mythologica III - Původ stolničení - obálkaMythologica III - Původ stolničení
Lévi-Strauss Claude

Ve třetí části čtyřdílné práce předního francouzského kulturního antropologa může čtenář pokračovat v pouti po mýtech amerických indiánů.

Rok vydání2008
Formát512 stran, vázaná
Doporučená cena449 Kč
Kniha Strukturální antropologie II - obálkaStrukturální antropologie II
Lévi-Strauss Claude

Nový výbor stěžejních textů předního představitele strukturalismu v antropologii vznikl patnáct let po uveřejnění svazku Strukturální antropologie.

Rok vydání2007
Formát357 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Mythologica II - Od medu k popelu - obálkaMythologica II - Od medu k popelu
Lévi-Strauss Claude

Druhá část čtyřdílné práce význačného francouzského kulturního antropologa se zaměřuje na dvě látky, které nejsou potravinou v pravém smyslu slova, ale úzce s jídlem souvisejí: medu a tabáku.

Rok vydání2006
Formát470 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Strukturální antropologie - obálkaStrukturální antropologie
Lévi-Strauss Claude

Výbor zahrnuje stěžejní texty C. Lévi-Strausse z přelomu 40. a 50. let, které položily základy strukturální antropologii.

Rok vydání2006
Formát376 stran, vázaná
Doporučená cena359 Kč
Kniha Mythologica I – Syrové a vařené - obálkaMythologica I – Syrové a vařené
Lévi-Strauss Claude

První část čtyřdílné práce předního francouzského kulturního antropologa. Autor dochází ke zjištění, že dokonce ani tam, kde lidskou fantazii považujeme za zcela spontánní, neexistuje náhodné spojování představ.

Rok vydání2006
Formát426 stran, vázaná
Doporučená cena379 Kč
Bahijské kandomble
Bastide Roger

Tato práce význačného sociologa je věnována originální brazilské kulturní syntéze, v níž se prolínají vlivy africké, evropské a indiánské.

Smrt u lidu Sara
Jaulin Robert

Kniha se zabývá iniciační rituální smrti afrického kmene Sara.

Kronika indiánů Guayakí
Clastres Pierre

Duchovní svět indiánských kočovníků očima francouzského etnologa.

Magický svět
Prolegomena k dějinám magična
De Martino Ernesto

Autorovo nejslavnější, dnes již klasické dílo rekonstruuje „magický věk“ jako moment vývoje dějin ducha.

Aztécká filosofie
Myšlenky Nahuů na základě původních pramenů
León-Portilla Miguel

Základní příspěvek k aztéckému myšlení z pera zakladatelské osobnosti mexické aztékologie, vycházející z analýzy dochovaných textů.

Vládcové noci
de Rosny Eric

Kniha umožňuje neobyčejně ucelený a zasvěcený pohled na tradiční život černé Afriky.

Sibiřští šamani a jejich ústní tradice
Xenofontov Gavril

Kniha obsahuje původní texty vztahující se ke všem aspektům šamanismu, zaznamenané na území Jakutů, Burjatů a Evenků.

Cesta mrtvých Indiánů
Perrin Michel

Mýty a legendy Indiánů kmene Goahiro, žijících na pomezí dnešní Kolumbie a Venezuely.

Kováři a alchymisté
Eliade Mircea

Autor v knize sleduje vývoj některých prastarých mýtů, rituálů a symbolů, které začaly být spojovány s hutníky, kováři a později i s alchymisty.

Čtvero sluncí
Mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa
Soustelle Jacques

Mexické vzpomínky a úvahy známého francouzského etnologa.

Dopisy
Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu
Cortés Hernán

První novočeské vydání dvou nejobsáhlejších dopisů španělského conquistadora, které zaslal svému králi a císaři Karlu V.

Myšlení člověka primitivního
Lévy-Bruhl Lucien

Klasická práce uznávaného francouzského znalce pravěké i současné primitivní kultury.

Kulturní vzorce
Benedictová Ruth

Jedno z nejznámějších klasických děl kulturní antropologie.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek