Edice Dějiny Evropy

Edice Dějiny Evropy poskytuje kvalitní, faktograficky bohaté příručky o dějinách jednotlivých států v určitém, pro ně významném časovém období (např. středověká Francie, tudorovská Anglie, carské Rusko, moderní Jugoslávie apod.), dějiny jednotlivých panovnických dynastií (Habsburkové, Karlovci, Lucemburkové apod.) a dějiny Evropy či určitých regiónů v určité době (Evropa v období vrcholného středověku, Habsburská monarchie v 16. a 17. století, Středovýchodní Evropa ve středověku, Evropa v 18. století apod.).

V edici Dějiny Evropy jsme vydali

Kniha Christianizace a utváření křesťanské monarchie - obálkaChristianizace a utváření křesťanské monarchie
Berendová Alexandra (ed.)

Kolektivní práce desítky předních medievistů zkoumá počátky křesťanství v severní, střední a východní Evropě od počátku 9. do konce 12. století.

Rok vydání2013
Formát452 stran, vázaná
Doporučená cena448 Kč
Kniha Třetí říše - obálkaTřetí říše
Nové dějiny
Burleigh Michael

Významný britský historik M. Burleigh (narozen 1955) se v jedné ze svých nejoceňovanějších prací zabývá spojením mezi náboženským entusiasmem a primitivními vášněmi rozpoutanými masovým fašismem.

Rok vydání2008
Formát712 stran, vázaná
Doporučená cena698 Kč
Kniha Francouzská revoluce II. díl - obálkaFrancouzská revoluce II. díl
Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho (1815–1880)
Furet Francois

Knihu Francouzská revoluce lze charakterizovat jako propracovanou syntézu zrodu nové Francie na přelomu 18. a 19. století.

Rok vydání2007
Formát400 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Odložený zrod Leviatana - obálkaOdložený zrod Leviatana
Krize raně stuartovské monarchie (1603-1641)
Miller Jaroslav

Kniha analyzuje anglické revoluce 17. století z hlediska současníků, z pohledu tvůrců dobové politické filozofie a politického myšlení a také z historického odstupu – totiž z hlediska pozdějších anglických pozorovatelů francouzské revoluce.

Rok vydání2006
Formát229 stran, vázaná
Doporučená cena289 Kč
Kniha Za naši a vaši svobodu - obálkaZa naši a vaši svobodu
Století polských povstání (1794-1864)
Řezník Miloš

Kniha mladého historika je monumentální sondou po polských dějin 18. a 19. století. Autor v ní barvitým způsobem líčí proces formování se moderního polského národa "revoluční cestou", tolik odlišnou od české národní emancipace.

Rok vydání2006
Formát393 stran, vázaná
Doporučená cena359 Kč
Kniha Dvě století střední Evropy - obálkaDvě století střední Evropy
Křen Jan

Komparativně pojaté dějiny středoevropských národů (Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků, Němců, Rakušanů a Židů) v moderní éře od sklonku 18. století do současnosti.

Rok vydání2005
Formát1110 stran, vázaná
Doporučená cena898 Kč
Kniha Německé století - obálkaNěmecké století
Historická bilance
Jäckel Eberhard

Esej německého historika představuje pokus o vystižení základních tendencí německého vývoje ve 20. století. V Jäckelově práci hrají stejně důležitou roli jak otázky politické, tak i hospodářské a kulturní.

Rok vydání2004
Formát208 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Sovětská tragédie - obálkaSovětská tragédie
Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991
Malia Martin

Rozsáhlá monografie anglického historika představuje zajímavý a nezvyklý pohled na ruské a sovětské dějiny 20. století. Autor klade důraz na dějiny ideologií a na sociální dopady socialistického experimentu v Rusku.

Rok vydání2004
Formát568 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Francouzská revoluce I. díl - obálkaFrancouzská revoluce I. díl
Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814
Furet Francois

Základní, synteticky pojatá studie francouzského historika, jenž svými úvahami o moderních dějinách zásadním způsobem proměnil myšlení o posledních dvou staletích Evropy.

Rok vydání2004
Formát452 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Lucemburkové - obálkaLucemburkové
Pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308–1437
Hoensch Jörg K.

Přehledně pojatá monografie věnována císařskému a královskému rodu, původně leníkům francouzského krále.

Rok vydání2003
Formát306 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Habsburkové ve středověku
Od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493)
Krieger Karl-Friedrich

Kniha představuje osobnosti habsburské dynastie od Rudolfa I. po Fridricha III.

Vznik habsburské monarchie 1550–1700
Evans R.J.W

Kniha reprezentuje základní práci o politickém, hospodářském a kulturním vývoji střední Evropy v 16. a 17. století.

Jugoslávie 1918–1992
Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie
Pirjevec Jože

Syntetické zpracování jugoslávských dějin dvacátého století.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek