Edice Logos

Edice Logos se snaží připomínat ten rozměr života, na který občas zapomínáme, totiž rozměr duchovní. K jejím prvním svazkům patří Encyklopedie mystiky, kolektivní dílo především francouzských autorů, jehož originál vyšel v nakladatelství Payot. Šest svazků této práce Vám umožní všeobecnou orientaci. Další knihy jsou pojímány různě. Odborník tu najde především Eliadovo Pojednání o historii náboženství nebo Culianovy Dualistické gnose na západě, zájemce o konkrétní náboženství dá přednost třeba chasidským Příběhům rabi Nachmana. Stačí jen přečíst si tituly.

V edici Logos jsme vydali

Kniha Hlavní proudy židovské mystiky - obálkaHlavní proudy židovské mystiky
Scholem Gershom

Klasická oborová prace, již ocení nejen odborníci – hebraisté, religionisté či historici filosofie; jelikož autor vykládá látku systematicky, přehledně a čtivě, dílo je přístupno i širší kulturní čtenářské obci.

Rok vydání2018
Formát560 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Dualistické gnóze Západu - obálkaDualistické gnóze Západu
Culianu Ioan Petru

Jedná se o dílo spolupracovníka Mircey Eliada věnované gnosi na Západě a prezentuje veškerá dualistická náboženství, jejichž historie hluboce ovlivnila Západ.

Rok vydání2008
Formát380 stran, vázaná
Doporučená cena548 Kč
Kniha Příběhy rabi Nachmana - obálkaPříběhy rabi Nachmana
Nachman z Braclavi

Kniha mystických příběhů proslulého chasidského cadika. Třebaže v nich najdeme i motivy nežidovské, myšlenkově čerpají především z duchovní tradice chasidismu a patří k nejvýznamnějším prózám pod jejím vlivem napsaných.

Rok vydání2005
Formát284 stran, vázaná
Doporučená cena348 Kč
Kniha Pojednání o dějinách náboženství - obálkaPojednání o dějinách náboženství
Eliade Mircea

Jedna z nejvýznamnějších prací známého rumunského badatele, pojednává o základních pojmech historie náboženství.

Rok vydání2004
Formát460 stran, vázaná
Doporučená cena449 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky VI. - obálkaEncyklopedie mystiky VI.
kolektiv

Poslední díl encyklopedie pojednává o mystice v náboženstvích Dálného Východu.

Rok vydání2004
Formát384 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky V. - obálkaEncyklopedie mystiky V.
kolektiv

V dalším svazku si autoři všímají některých mystik Východu, konkrétně Egypta, Sumerů, Chetitů, Asýrie, Babylonie, starověkého Íránu, hinduismu a indického buddhismu.

Rok vydání2004
Formát380 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky IV. - obálkaEncyklopedie mystiky IV.
kolektiv

Čtvrtý díl této souborné práce pokračuje ve výkladu mystiky křesťanské, zabývá se mystikou islámskou a rovněž novým rozvojem mystiky na Západě.

Rok vydání2004
Formát272 stran, vázaná
Doporučená cena449 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky III. - obálkaEncyklopedie mystiky III.
kolektiv

Třetí část encyklopedie seznamuje čtenáře s vývojem křesťanské mystiky ve 12.-17. století.

Rok vydání2002
Formát312 stran, vázaná
Doporučená cena449 Kč
Kniha Slovník náboženství - obálkaSlovník náboženství
Culianu Ioan Petru, Eliade Mircea

Základní příručka světových náboženství z pera dvou předních světových odborníků v oblasti dějin náboženství.

Rok vydání2001
Formát318 stran, vázaná
Doporučená cena359 Kč
Kniha Encyklopedie mystiky II. - obálkaEncyklopedie mystiky II.
kolektiv

Kniha seznamuje čtenáře s počátečními fázemi vývoje mystiky křesťanské.

Rok vydání2001
Formát211 stran, vázaná
Doporučená cena359 Kč
Slovo v našem nitru
de Souzenelle Annick, Mouttapa Jean

Kniha rozhovorů s výraznou náboženskou osobností dnešní Francie Annick de Souzenelle.

Encyklopedie mystiky I.
kolektiv

První část rozsáhlé práce předních odborníků věnovaná mystice v různých kulturách světa, od nejstarších dob až po současnost.

Připravované knihy

Mystika v náboženstvích světa II.
kolektiv

Druhá část souborné práce.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek