Edice ZIP

V edici ZIP jsme vydali

Kniha Červená královna - obálkaČervená královna
Sexualita a vývoj lidské přirozenosti
Ridley Matt

Červená královna je poutavě napsaná encyklopedie nejnovějších vědeckých názorů na lidskou přirozenost.

Rok vydání2017
Formát320 stran, vázaná
Doporučená cena399 Kč
Kniha Neočekávané chování - obálkaNeočekávané chování
Podivuhodný příběh behaviorální ekonomie
Thaler Richard

Anglický titul Misbehaving znamená zhruba „nesprávné chování“, tj. takové, které neodpovídá ústřední ekonomické teorii, podle které se člověk chová a rozhoduje tak, aby po racionální úvaze maximalizoval svůj prospěch.

Rok vydání2017
Formát380 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Periodické příběhy - obálkaPeriodické příběhy
Zvláštní životy prvků
Aldersey-Williams Hugh

Chemické prvky tvoří všechno ve vesmíru, včetně vás. Lze je uspořádat do krátké a přehledné periodické tabulky, přesto však všechny mají svou osobnost, vlastnosti, silné a slabé stránky.

Rok vydání2016
Formát302 stran, vázaná
Doporučená cena448 Kč
Kniha Matematický vesmír - obálkaMatematický vesmír
Moje pátrání po nejhlubší podstatě reality
Tegmark Max

Jak to, že náš skutečný svět lze velmi dobře popsat pomocí matematických struktur? Přední americký kosmolog švédského původu Max Tegmark, profesor na MIT, se ve své nejnovější knize zamýšlí nad samotnou podstatou reality.

Rok vydání2016
Formát368 stran, vázaná
Doporučená cena499 Kč
Kniha Kniha o fyzice - obálkaKniha o fyzice
Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky
Pickover Clifford A.

Velkolepá mozaika atraktivních témat z historie fyziky a přírody od velkého třesku až po vzdálenou budoucnost ztrácející se kdesi v nekonečnu.

Rok vydání2015
Formát536 stran, vázaná
Doporučená cena699 Kč
Kniha Odpočítávání - obálkaOdpočítávání
Poslední naděje na budoucnost života na Zemi?
Weisman Alan

Na Zemi žije a živoří sedm miliard lidí a neustále se rodí další. Kolik jich ještě planeta dokáže uživit? Podle všeho by kritickou hranicí mohlo být deset miliard Pozemšťanů. Současně neustále ubývá rostlinných a živočišných druhů ....

Rok vydání2015
Formát456 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Znovuzrozený čas - obálkaZnovuzrozený čas
Smolin Lee

Fyzikové při zkoumání a formulování zákonů, které utvářely a utvářejí podobu světa, vidí čas jako iluzi.

Rok vydání2015
Formát284 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Proč státy selhávají - obálkaProč státy selhávají
Kořeny moci, prosperity a chudoby
Acemoglu Daron, Robinson James

Proč jsou některé země bohaté a jiné chudé, proč je rozděluje bohatství a chudoba, zdraví a nemoci, hojnost jídla a hladovění? Může za to kultura, podnebí, geografické uspořádání? Nebo snad neznalost náležitých opatření a hospodářských strategií?

Rok vydání2015
Formát388 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Život, s.r.o. - obálkaŽivot, s.r.o.
Jak si korporace podmanily svět a jak si ho vzít nazpátek
Rushkoff Douglas

Ve své knize autor zkoumá, jak se z korporací, původně abstraktní právní entity, stala skutečnost, která dominuje současnému životu. Korporativismus a jeho ideologie prostoupily všechny aspekty občanského života, obchodu i kultury.

Rok vydání2014
Formát320 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Fraktalista - obálkaFraktalista
Vzpomínky vědeckého buřiče
Mandelbrot Benoît

Otec fraktální geometrie Benoit Mandelbrot (1924–2010) líčí ve svých pamětech zevrubně svou životní a vědeckou dráhu, která byla téměř stejně kostrbatá jako objekty, jejichž studiem se proslavil.

Rok vydání2014
Formát320 stran, vázaná
Doporučená cena449 Kč
Na počátku byl sex
Jethá Cacilda, Ryan Christoper

Naučná a zároveň velmi čtivá práce o prehistorických kořenech moderní sexuality, která převrací naruby či přinejmenším zpochybňuje mnohé z toho, co si myslíme, že víme o sexualitě, o partnerských vztazích a konečně o člověku samém.

Civilizace : Západ a zbytek světa
Ferguson Niall

Kniha anglického historika Nialla Fergusona představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky až po naši současnost.

Částice na konci vesmíru
Kterak nás honba za Higgsovým bosonem dovedla až práh nového světa
Carrol Sean

Kterak nás honba za Higgsovým bosonem dovedla až na práh nového světa

Tentokrát je to jinak
Osm století finanční pošetilosti
Reinhartová Carmen M., Rogoff Kenneth

Publikace předních amerických univerzitních ekonomů C. M. Reinhartové a K. S. Rogoffa si klade otázku, proč státy již řadu století opakovaně procházejí různými typy finančních krizí, jako jsou neschopnost splácet dluhy, bankovní paniky...

Kalašnikov. AK-47 proti zbytku světa
Chivers C.J.

Autor předkládá historii vývoje a výroby automatických zbraní od Gatlingova kulometu přes neblaze proslulé AK-47 a M-16 až po moderní typy.

Cykly času
Nový pozoruhodný pohled na vesmír
Penrose Roger

Fyzik Roger Penrose, autor bestsellerů The Emperor’s New Mind a The Road to Reality, v nejnovější knize vysvětluje svou pozoruhodnou kosmologickou teorii, podle které se v neustále rozpínajícím vesmíru nakonec všechny hmotné částice rozpadnou.

Osudová přitažlivost gravitace
Begelman Mitchell, Rees Martin

Osudová přitažlivost gravitace popisuje, jak byly tyto nesmírně hmotné, ale neviditelné objekty objeveny a co nám jejich existence říká o vývoji vesmíru. Knihu doplňuje množství názorných ilustrací a fotografií.

Dilema všežravce
Pollan Michael

Lidi můžou jíst všechno, na co přijdou, a proto to mají na světě tak těžké.

Čtyřprocentní vesmír
Panek Richard

O temné hmotě, temné energii a kolumbovských výzvách pro 21.století.

Matematická kniha
Pickover Clifford A.

Autor nás ve 250 stručných kapitolách provádí důležitými milníky historie matematiky a otevírá před námi svět plný nesmírných záhad a krásy.

Gödel, Escher, Bach
Existenciální gordická balada. Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla
Hofstadter Douglas

Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní psychologie je zkoumání, co jsou a odkud se berou základní atributy člověka - vědomí a inteligence.

Churchillova válečná laboratoř
Jak kryptologové, vědci a vynálezci přispěli k vítězství spojenců
Downing Taylor

Dějiny druhé světové války a úlohy, kterou v ní sehrál Winston Churchill a jeho využívání vědy a techniky ve vedení boje, doplněné o zásadní životopisné údaje týkající se Churchillovy vojenské, novinářské a politické kariéry.

Zbývá jen hluk
Naslouchání dvacátému století
Ross Alex

Jedna z nejzásadnějších a nejoceňovanějších knih věnovaných hudbě 20. století. Zkušený hudební publicista se v ní zaměřuje především na hudbu tzv. vážnou, ale i na její spojitost i s jinými žánry.

Podivné ticho
Hledání mimozemské inteligence 2.0
Davies Paul

Kniha nám předkládá bryskní zhodnocení minulých i stávajících důkazů existence E. T. a vede nás po vzrušující cestě směrem k budoucnosti.

Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství
Ball Keith

Autor rozebírá deset tematických okruhů z matematiky, s níž se denně setkáváme. Postupuje od snadného a samozřejmého zadání, posléze však dospívá k vcelku důstojné matematice hodné specialisty - z mnoha závěrů se poučí i zdatný matematik.

Vesmírná galerie
Klíčové obrazy v dějinách vědy
Barrow John D.

Autor se věnuje úloze, kterou měly pro vývoj vědy a pro její vliv na kulturu a civilizaci obrazy. Nejde však jen o díla s převládajícím uměleckým záměrem, ale i o mapy, grafy, vědecké ilustrace, fotografie, záznamy experimentů, číselná schémata.

Velkolepý plán
Hawking Stephen, Mlodinow Leonard

Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem hledají odpověď na otázky, které připomínají spíše filozofické pojednání než kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec něco existuje? Jaká je povaha reality?

Největší show pod Sluncem
Důkazy evoluce
Dawkins Richard

Biologická evoluce není "pouhou teorií", ale skutečností. Kniha známého britského biologa a popularizátora vědy nám ukáže fungování evoluce z mnoha pohledů.

Dějiny CIA
Weiner Tim

Šedesátiletou historii CIA od roku 1945 do roku 2007 autor rozčlenil do padesáti oddílů seskupených do šesti kapitol podle jednotlivých prezidentských období.

Šoková doktrína
Vzestup kalamitního kapitalismu
Kleinová Naomi

Autorka bestselleru Bez loga se v této knize zaměřuje na ten typ podnikání, který na úkor obyvatel a veřejných služeb využívá následků přírodních i válečných katastrof. Alarmující skutečnosti dokládá množstvím dat, faktů a rozhovorů.

Je Bůh matematik?
Livio Mario

Popularizátor vědy Mario Livio nás přístupnou formou provádí světem matematického myšlení od Pythagora přes největší postavy dějin matematiky a fyziky až po dnešek.

Fyzika nemožného
Kaku Michio

Autora ve své knize zkoumá, nakolik už věda pokročila a nakolik jsme se přiblížili realizaci technologií, jež zatím fungují jen ve science-fiction. Ukazuje, jak lze simulovat neviditelnost, číst lidské myšlenky, atd.

O značkách
Olins Wally

Autor ve své práci vysvětluje, jak a proč vznikly obchodní značky, jak sloužily a slouží svým majitelům i zákazníkům, a jak se mění jejich užívání a fungování v globalizovaném světě. Svůj výklad doprovází konkrétními příklady.

McMafie
Zločin bez hranic
Glenny Misha

Britský novinář a historik provádí ve své knize čtenáře světem organizovaného zločinu v éře globalizace. Na řadě příkladů dokládá, jak organizovaný zločin pronikl v podobě stínové ekonomiky do každodenního života lidí na celém světě.

Fyzika v potížích
Smolin Lee

Autor představuje pět klíčových problémů současné fyziky a líčí, jakých pokroků vědci dosáhli i do jakých slepých uliček se dostali.

Hraje Bůh kostky?
Stewart Ian

Stewart ve své knize odhaluje vesmír, ve kterém není nic takové, jak se zdá, a komplikovaná matematika chaosu je díky jasnému a důmyslnému výkladu přístupná a zábavná.

Zlaté číslo
aneb Jak pýthagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace
Ghyka Matila C.

Autor se snaží prokázat, že existuje estetika založená na vědeckém základě. Své tvrzení, že zlatý řez je matematickým klíčem krásy, zdůrazňuje natolik, že mýtus o něm nastoluje s konečnou platností.

Nové teorie všeho
Hledání nejhlubšího vysvětlení
Barrow John D.

Autor nám podává nejnovější koncepty teoretické fyziky, jako je například M-teorie superstrun, či spekulace o světě jako počítačovém programu...

Hyperprostor
Kaku Michio

Michio Kaku vykonal další dobrodružnou výpravu po hyperprostoru. Seznamuje laického čtenáře s teorií superstrun a zábavně a srozumitelně ho uvádí do problematiky vyšších dimenzích.

Krajina a paměť
Schama Simon

Autor skrze řadu svěžích barevných výletů prostorem a časem zkoumá a přepisuje náš vztah ke krajině kolem nás, způsob, jakým ovlivnila naši kulturu a představivost, a to, jak jsme ji naopak my přetvářeli, aby splňovala naše potřeby.

Velký třesk
...a vše, co o něm potřebujete vědět
Singh Simon

Autor přístupnou a čtivou formou vysvětluje základy teorie velkého třesku a seznamuje s příběhy jejího vzniku, vývoje a dozrávání.

Paralelní světy
Putování vesmírem, vyššími dimenzemi a budoucností kosmu
Kaku Michio

Známý fyzik a zkušený popularizátor vědy Michio Kaku vykresluje ve své nejnovější knize fascinující a pozoruhodný obraz vesmíru, jak jej předkládá moderní fyzika na počátku 21. století.

Zlatý řez
Livio Mario

Izraelský astrofyzik provádí čtenáře „historií fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě“. Ukazuje, jak se nečekaně objevuje v celých komplexech jevů vnějšího světa – od nejmenších stavebních částí některých látek až po strukturu vesmíru.

Nový kvantový vesmír
Hey Tony, Walters Patrick

Poutavý a zasvěcený úvod do jedné z nejvlivnějších teorií 20. století určený laikům a založený na příkladech z každodenního života. Na základě středoškolských znalostí dokáže zprostředkovat vhled do základních principů, jimiž se řídí kvantový svět.

Bez loga
Bez prostoru, bez volby, bez práce
Kleinová Naomi

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu. Kleinová ve své čtivé práci demaskuje praktiky soudobého reklamního průmyslu.

Připravované knihy

Fyzika všedních věcí
Kakalios James

Seznámení s fyzikálními principy, které ovládají a ovlivňují fungování věcí, se kterými se setkáváme v každodenním životě.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek