Kniha Dřevěné stavění a architektura - obálka

Dřevěné stavění a architektura

Tradice a současnost

Autor: Bílek Vladimír

přejít na detail knihy

Ukázka z knihy

Dřevo je přírodní, v procesu fotosyntézy po desetiletí i staletí vznikající materiál, na jehož vlastnosti má vliv intensita slunečního záření, vlhkost, teplota, nadmořská výška, charakter krajiny - lokality, hmyz, pěstební zásahy a mnoho dalších faktorů a nemůže proto být v inženýrském pojetí „dokonalým“ homogenním materiálem jako jsou kovy, plasty a do značné míry i beton a zdící prvky. Je matoucí mluvit o „vadách“ dřeva, výstižnější termín je „přírodní charakter“ dřeva. Anizotropie je dána zvláště jeho anatomickou stavbou, jak je demonstrována na známé makroskopické výseči kmene jehličnatého stromu. V příčném řezu se v letokruzích střídá jarní a letní dřevo. Jarní dřevo je řídší a světlejší, letní hustší a tmavší. Ve středu kmene je dřeň a z ní v radiálním směru probíhají napříč letokruhy dřeňové paprsky.  Letokruhy se v radiálním řezu  jeví jako rovnoběžné pruhy, které jsou prokládány dřeňovými paprsky. Šířka letokruhu je závislá na podmínkách růstu kmene, zvláště na velikosti koruny stromu a pohybuje se u jehličnatých dřevin  mezi 1 a 3 mm  (s výkyvy od 0,1 do 6 mm ). Jehličnaté dřevo tvoří asi z 90 % tracheidy - buňky o délce 2 až 6 a šířce cca 0,04 mm. Fyzikální vlastnosti dřeva jsou v důsledku této anatomické stavby v každém směru - řezu výrazně odlišné. Menší, ale nezanedbatelný vliv má na vlastnosti dřeva jádro a běl kmene, které se vytvářejí postupně s růstem dřeva. Jádro dřeviny je většinou tmavěji zabarvené, jeho dřevo má větší pevnost, lépe odolává hnilobě a vlhkost má kolem 30 %. V některých zvláště listnatých dřevinách se jádro nevytváří - t.zv. bělové dřeviny. Běl dřeva je většinou světlá, je vždy po obvodě kmene a zvláště u smrku, jedle a buku je rozdělena na  dvě  části - vnitřní sušší  (zralé dřevo)  s vlhkostí  50    80 %  a vnější s vlhkos-tí až  180 %. Šířka  běli je velmi rozdílná v závislosti na koruně a stáří stromu - 5 až 15 cm. Někdy má jádro horší vlastnosti než bělové dřevo, protože jej tvoří především juvenilní dřevo.

… pokračování příběhu naleznete na dalších stranách knihy Dřevěné stavění a architektura.

Napište vlastní komentář

Četli jste knihu Dřevěné stavění a architektura?
Tak neváhejte a napište vlastní komentář. Podělte se s ostatními čtenáři o své hodnocení.
Hodnocení
výborné
Nadpis recenze *

Váš komentář *

Vaše jméno

Město

Nejprodávaněj±í knihy
v±echny nejprodávaněj±í tituly
Kmenoví autoři
v±ichni kmenoví autoři
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek