Kniha Středověká opevnění českých měst - svazek 1 - obálka

Středověká opevnění českých měst - svazek 1

Autor:

Formát: neurčeno
Plánovaný termín vydání: 31.12.2019

Hardcover0
Argo

Anotace:

Kniha je souhrnným dílem o hradbách měst českého středověkého státu, přibližně v období 1230-1526, kdy se tato významná díla stavěla. Zároveň předchází zhodnocení předešlého období, z něhož se potřeba opevňovat města zrodila, a následujícího období až do současnosti, kdy hradby přestávaly plnit své původní poslání, docházelo k jejich demolicím a nakonec se jejich zbytky staly významnými památkami dnešních historických měst. Danou problematikou se kniha zabývá zejména z hlediska vývoje fortifikačního stavitelství, zároveň se však snaží také o komplexní pohled v širších souvislostech studia středověkých měst (urbanismus, sakrální stavby, městské hrady atp.) a soudobé společnosti. Autor přitom využívá zejména výsledky svých stavebněhistorických průzkumů, kterým se věnuje po řadu let, shrnuje však také dostupné písemné prameny, archeologické výzkumy a poznatky dalších výzkumných metod. Komplexně představená problematika ČR je srovnávána a uváděna do souvislostí s vývojem fortifikační architektury v Evropě. Souhrnná monografie na toto téma dosud u nás nebyla nikdy vydána., narozdíl od poměrně frekventovanépříbuzné problematiky středověkých hradů. Jde rovněž o téma poměrně vzácně zastoupené v zahraniční literatuře.

Napište vlastní komentář

Četli jste knihu Středověká opevnění českých měst - svazek 1?
Tak neváhejte a napište vlastní komentář. Podělte se s ostatními čtenáři o své hodnocení.
Hodnocení
výborné
Nadpis recenze *

Váš komentář *

Vaše jméno

Nejprodávaněj±í knihy
v±echny nejprodávaněj±í tituly
Kmenoví autoři
v±ichni kmenoví autoři
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek