Kniha Středověká hereze - obálka

Středověká hereze

Autor:

Originální název: Medieval Heresy
Překlad: Tomáš Vítek

EAN: 9788072032914

Edice: Historické myšlení
Formát: 598 stran, vázaná
Rok vydání: 2000

Hardcover598
Argo

Doporučená cena: 398,- Kč

Objednávka: Knihu Středověká hereze můžete koupit ještě dnes v internetovém knihkupectví Kosmas.cz se slevou 15%.

Anotace:

Rozsáhlá monografie předního anglického medievalisty sleduje vznik heretického hnutí a myšlení ve středověké křesťanské Evropě. Stěžejní část knihy představuje analýza rozvoje valdenství a katarství v západoevropském prostředí s důrazem na jejich střet s katolickou církví. Druhá polovina knihy je věnována rozboru pozdně středověkých heretických hnutí – viklefismus, lollardi, bekyně, sekta svobodného ducha a husitská reformace. Lambert podrobně sleduje nejen teologický obsah a společenský dosah jednotlivých herezí, ale i postavení heretika, člověka na okraji společnosti, člověka žijícího v uzavřeném ghettu, nuceného prožívat i nám důvěrně známý život dvojí morálky. Hereze v Lambertově pojetí reprezentuje alternativní středověký svět, který existoval po několik století vedle oficiální církve a jejího učení.

Recenze v médiích

Osudy kacířů v kontextu oné doby
MF DNES, Marie Koldinská, 31.10.2000

(...)Lambert sleduje spíše formování a proměny jednotlivých heretických směrů než konkrétní - byť jakkoli proslulé - příběhy lidí obviněných z kacířství. Věnuje se působení valdenských v mnoha oblastech Evropy či lollardů v Anglii, stejně jako husitskému hnutí, jemuž poskytl značný prostor. Jeho náhledy na nejslavnější českou herezi však nevyrůstají ze systematické znalosti české literatury; Lambert se v duchu zásady bohemica non leguntur opírá pouze o ty práce českých vědců, které vyšly anglicky, německy či francouzsky. A patrně nejinspirativnějším zdrojem informací se pro něj stala díla zahraničních bohemisticky orientovaných badatelů, především německých historiků Ferdinanda Seibta a Winfrieda Eberharda.(...)Souhrnné dílo o "podzemních hnutích" v západokřesťanském kulturním okruhu ovšem doposud citelně chybělo - a vydání Lambertovy knihy tak zacelilo další z oněch příslovečných mezer české historické produkce.

Napište vlastní komentář

Četli jste knihu Středověká hereze?
Tak neváhejte a napište vlastní komentář. Podělte se s ostatními čtenáři o své hodnocení.
Hodnocení
výborné
Nadpis recenze *

Váš komentář *

Vaše jméno

Nejprodávaněj±í knihy
v±echny nejprodávaněj±í tituly
Kmenoví autoři
v±ichni kmenoví autoři
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek