Cena rektora Masarykovy university

2001

 
 

za mimořádný tvůrčí výkon

 Poctivé obrazy
Milena Bartlová
Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek