Státní cena za literaturu a překladatelské dílo

2010

 
 Oldřich Král
za celoživotní dílo

2009

 
 Miroslav Jindra
za překlad Cohenovy Knihy toužení
s přihlédnutím k celoživotnímu překladatelskému dílu

2008

 
 Jiří Stromšík
za dosavadní činnost v oblasti překladů literárních děl

2005

 
 Pavla Lidmilová

2004

 
 Dušan Zbavitel
za dosavadní činnost v oblasti literárního překladu
Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek