Zakázky

ERP - Informační systém společnosti ARGO

Společnost ARGO spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Milíčova 13, PSČ 130 00, v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů pro Operační program Podnikání a inovace (OPPI) vyhlásila výběrové řízení na dodavatele "ERP - Informačního systému společnosti ARGO".

Předmětem plnění této zakázky je dodání a implementace nového informačního systému zahrnující dodávku licencí aplikačního SW, implementaci informačního systému v prostředí zadavatele (návrh řešení informačního systému, implementaci řešení podle návrhu včetně migrace dat, školení klíčových uživatelů a správce IS, podporu při náběhu do rutinního provozu), dokumentaci nastavení systému (datový model, systémovou dokumentaci, obsluhu nastavení systému, zálohování, obnova …) a uživatelskou/školicí dokumentaci, návrh zajištění provozu informačního systému včetně návrhu servisní smlouvy. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

V současnosti probíhá výběrové řízení.

Název programu

ICT v podnicích - Výzva I

Název projektu

Rozvoj výrobních a obchodních procesů využitím ICT

Dokumenty

ARGO oznámení
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 8.12.2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu OPPI Evropská unie Czech Invest Czech Trade
Nejprodávaněj±í knihy
v±echny nejprodávaněj±í tituly
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek